Travox logombos
Why Choosing US?

Why Choosing US?

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีที่ Travox คลุกคลีกับธุรกิจท่องเที่ยวทำให้ทีมงาน Travox พร้อมให้บริการที่ครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา วางแผนการตลาด กำหนดโครงสร้าง ออกแบบจัดทำเว็บไซต์, พัฒนาเว็บไซต์ นำเสนอภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจท่องเที่ยว หรือสินค้า หรือบริการของท่าน และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนธุรกิจของท่านสู่ความสำเร็จอย่างไร้ขีดจำกัด

  1. มีการจัดทำและออกแบบอย่างเป็นระบบ สะดวก เข้าใจง่าย เป็นระบบ ระเบียบ ข้อมูลปลอดภัย และสวยงาม
  2. จากความเชี่ยวชาญ งานด้านการผลิต Software โดยตรง เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวทั้งด้าน การออกแบบ และด้านความซับซ้อนของระบบ ทางทีมงานของเรา มั่นใจว่า เรามีความสามารถสร้างสรรงาน ให้สำเร็จลุล่วงได้ ใช้งานง่าย พร้อมกับ Function ซึ่งสามารถ จัดทำได้ อย่างครบถ้วน ตามความต้อนการ
  3. การออกแบบระบบแต่ละหน้า มีดีไซต์ที่เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย มีโครงสร้างที่ดี ทั้งความสวยงาม และความลงตัว ตรงตามความต้องการ การออกแบบ จะคำนึงถึงความเหมาะสม และวัตถุประสงค์ ของแต่ละองค์กร บริการออกแบบแนะนำและวิเคราะห์รูปแบบของเว็บไซต์ออกมาให้ท่านได้ตรงใจอย่างที่สุด
  4. การออกแบบมีสีสันสดใส ชัดเจน ไม่พร่ามัว มีความคมชัดสูง
  5. ออกแบบจัดทำได้อย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการ
  6. มีประสบการณ์การทำงานให้กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวกว่า 50 บริษัท
  7. รองรับการพัฒนาเพิ่มเติมความสามารถของระบบ ได้อย่างไม่จำกัด เนื่องจากเป็นซอฟท์แวร์ ที่ทางบริษัท ลิตขึ้นเอง 100%
  8. บริการจดโดเมนเนมและบริการเว็บโฮสติ้งความเร็วสูงซึ่งได้รับการดูแลจากทีมงาน support อย่างดีถ้ามีปัญหามีงานดำเนินการแก้ไขให้ท่านได้ทันทีไม่ต่อรอ
  9. บริการ google SEO เบื้องต้นซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เว็บไซต์ของท่านอยู่ในอันดับที่ดีของ google มีบริการที่ครบวงจรซึ่งถ้าท่านต้องการเว็บไซต์ทีมงานของพวกเรามีบริการท่านอย่างครบวงจร
เข้าใจในธุรกิจก่อนทำ

ไม่ใช่แค่เป็นผู้จัดทำเว็บไซต์ แต่บริษัทฯ เข้าใจในธุรกิจของลูกค้าเป็นอย่างดี ด้วยประสบการณ์ 10 ปี โดยเฉพาะกับธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน และทราเวลเอเย่นต์