Travox logombos
Why using Static Web?

Why using Static Web?

ทำไมองค์กรของท่านจึงต้องมีเว็บไซต์ที่มีประสิทธิาพ? คุณเคยเจอปัญหาความยุ่งยาก หรือสับสนในการใช้งานเว็บไซต์บ้างหรือเปล่า เว็บไซต์ของคุณเป็นเว็บไซต์สำเร็จรูป ซึ่งมีรูปแบบที่ไม่ดึงดูด หรือมีลิงก์ที่ไม่พึ่งประสงค์อยู่หรือไม่ เว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ เปรียบเสมือนเครื่องทุ่นแรงซึ่งจะช่วยใช้เวลาในการทำงานของคุณให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ เว็บไซต์ที่ดีจะต้องใช้งานง่าย เข้าใจได้ง่าย และอยู่ในรูปแบบที่ Search Engine ประทับใจ จนสามารถจัดอันดับที่ดีให้แก่เราได้ โดยคุณสมบัติของเว็บไซต์ที่ดี มีดังนี้

  • เป็น Website สั่งทำที่สามารถแสดงรายละเอียด / ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์องค์กร / ทำการตลาด ได้ทุกรูปแบบ โดยมีรูปแบบที่ไม่ซ้ำใคร
  • โครงสร้าง Website ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำ Software ซึ่งจะมีการวางโครงสร้างที่ดี และมีประสิทธิภาพ
  • Website ถูกออกแบบให้ Search Engine ต่างๆ สามารถค้นพบได้โดยง่าย (Search Engine Friendly)
  • สามารถแสดงผลิตภัณฑ์สินค้า / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ได้ทุกรูปแบบ
  • ด้านความสวยงาม ถูกออกแบบโดย Graphic Design มืออาชีพ โดยมีความลงตัว และผู้ใช้สามารถเข้าใจระบบได้ง่าย
  • สีสันคมชัด ไม่พร่ามั่ว
  • เหมาะสมกับ ภาพลักษณ์ของแต่ละองค์กร
  • มีระบบตรวจสอบ จำนวนผู้เยี่ยมชม อย่างละเอียดจากระบบ Google Analytice ที่ถูก Install อยู่ใน Website ของคุณ